Żwirki do odżelaziaczy

Żwirki do odżelaziaczy

Opakowanie:
25 kg
Paleta 1000 kg
Big-bag 1000 kg
Opis produktu

Żelazo jest powszechnie występującym pierwiastkiem w wodzie, jednak jego stężenie nie powinno być wyższe niż 0,2mg Fe/L. Zbyt duża jego ilość w wodzie pitnej powoduje zmianę jej barwy i mętność, nastręcza też różnych problemów z armaturą, utlenia się i powstają osady, nacieki, a nawet rdza w instalacjach wodnych, sprzętach AGD, armaturze kuchennej i łazienkowej. Woda, która zawiera zbyt dużo tego pierwiastka ma metaliczny posmak, który zmienia smak potraw i napojów.

Ponadto tworzenie osadu zwiększa ryzyko bytowania różnych mikroorganizmów, co nie pozostaje obojętne dla zdrowia.

Aby temu zapobiec wskazane jest stosowanie odżelaziacza, które przekształcają rozpuszczalne związki żelaza w związki nierozpuszczalne. Złoże filtracyjne bogate w kwarc zatrzymuj na swojej p związki żelaza , czyniąc wodę wolna od nadmiaru niepożądanego pierwiastka.

Żwiry kwarcowe teraQua wykorzystuje się jako gotowe złoża filtracyjne jak i surowiec do produkcji tych bardziej złożonych. .

Cechy charakterystyczne żwirków teraQua:

  • duża zawartość SiO2
  • odporność chemiczna i mechaniczna
  • bardzo dobra przepuszczalność wody,
  • wolny od zanieczyszczeń (długotrwale płukany i suszony)
  • nie zmienia smaku ani barwy wody