Piaski filtracyjne teraQua

Filtracja wody to proces, w którym cząstki stałe w cieczy są usuwane za pomocą medium filtrującego, które umożliwia przepływ płynu, jednocześnie zatrzymując cząstki stałe. Głównym i jednym z najlepszych a zarazem naturalnym medium filtracyjnym jest kwarc. Już w starożytności żwirki i piaski były stosowane do filtracji wody. Istnieją rysunki i pisma sprzed ponad 6000 lat, które ilustrują proste procesy filtracji wody. Przede wszystkim starożytne pisma sanskryckie oraz greckie opisywały metody uzdatniania wody. Frakcja złoża filtracyjnego zależy głównie od wielkości filtra, pożądanego przepływu i pożądanej filtracji. W większości przypadków do procesu filtrowania stosuje się piasek o średnicy od 0,8 mm do 1,20 mm. Może się to jednak różnić w zależności od instalacji. Na przykład niektóre instalacje mają niższy przepływ, a piasek od 0,4 mm do 0,8 mm zostanie użyty do bardziej restrykcyjnego filtrowania. Gdy piasek ma małą średnicę, zwiększa się opór, co powoduje mniejszy przepływ. Przy tej małej średnicy wymagana jest mniejsza pojemność do płukania wstecznego, ponieważ piasek jest lżejszy i dzięki temu łatwo zmyje się z zanieczyszczeniami. Również w przypadku mniejszej średnicy ziaren piasku należy wziąć pod uwagę, że powinno odbywać się częstsze i dłuższe płukanie wsteczne, ponieważ wychwytuje się więcej zanieczyszczeń niż przy zastosowaniu większej średnicy. W naszej ofercie posiadamy piaski i żwiry filtracyjne odpowiednie do wykorzystywania w wodociągach, przemyśle jak i w gospodarstwach domowych.
Dirty water flows from the faucet
Żwirki do odżelaziaczy

Żelazo jest powszechnie występującym pierwiastkiem w wodzie, jednak jego stężenie nie powinno być wyższe niż 0,2mg Fe/L. Zbyt duża jego ilość w wodzie pitnej powoduje zmianę jej barwy ...

No data was found
Opakowanie:
25 kg
Paleta 1000 kg
Big-bag 1000 kg
szkalnka wody
Żwirki do uzdatniania wody

Nadmierne zużycie i nie odpowiednie zarządzanie doprowadziły do deficytu wody pitnej na świecie Może to wydawać się nie do pomyślenia, gdy 70 procent powierzchni Ziemi to woda. Niemniej ...

No data was found
Opakowanie:
25 kg
Big-bag 1000 kg
images
Żwir do studni

Żwir teraQua do studni to jeden z najlepszych produktów dostępnych na rynku. jest używany do studni głębinowych w ziemi, tworząc barierę między ekranami a naturalnym osadem gruntu, co ...

No data was found
Opakowanie:
25 kg
Big-bag 1000 kg
basen
Piasek filtracyjny do basenów

Mętna woda w basenie może być wynikiem nieefektywnego filtra. Aby utrzymać czysty basen upewnij się, że filtr piaskowy działa wydajnie, odświeżając go co 2-3 lata lub wcześniej, jeśli ...

12.00

zł / 25 kg
Opakowanie:
25 kg
Big-bag 1000 kg
Paleta 1000 kg